Zónový regulátor

Na sklade
Zónový regulátor
COMPUTHERM Q4Z
Popis

Zónový regulátor COMPUTHERMQ4Z môže ovládať až 4 spínané vykurovacie zóny ovládané káblovým termostatom. Každá zóna môže byť prevádzkovaná samostatne alebo aj súčasne. Vďaka tomu je možné vždy vykurovať iba miestnosti, ktoré potrebujete. Ovláda kotol na príkaz izbových termostatov a riadi otváranie/zatváranie ventilov vykurovanej zóny (max. 4 zóny) priradených k termostatom. K zónovému regulátoru je možné pripojiť ľubovoľný spínací izbový termostat, ktorého výstupné relé má záťažovú kapacitu: 230 V AC, 50 Hz, min. 1 A (induktívny 0,5 A).

-  Napájacie napätie: 230V AC; 50Hz

-  Napätie zónových výstupov: 230V AC; 50Hz

-  Zaťažiteľnosť zónových výstupov: 1A (induktívna záťaž 0,5 A)

- Napätie, ktoré je možné spínať pomocou relé kotla: 230 V AC, 50 Hz

- Intenzita prúdu, ktorú je možné spínať pomocou relé kotla: 6 A (induktívna záťaž 2 A) 

- Oneskorenie ovládacieho relé kotla: 4 minúty