Wi-Fi termostat

Na sklade
Wi-Fi termostat
COMPUTHERM S300
Popis

Pomocou Wi-Fi termostatu COMPUTHERM S300 môžete zariadenie, ktoré je k nemu pripojené (napr. plynový kotol) ovládať cez Internet alebo si môžete skontrolovať jeho prevádzku z mobilného telefónu alebo tabletu.

Tento výrobok je vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí chcú ovládať cez internet elektrický spotrebič umiestnený v domácnosti. Cenovo dostupné zariadenie popri zabezpečení komfortu, môže tiež prispieť k zníženiu nákladov na energiu. Existujúci systém vykurovania riadený termostatom, doplnený o Wi-Fi termostat COMPUTHERM S300 možno pomocou smartfónu ovládať aj na diaľku cez internet.

Tento výrobok je ideálne ak používate byt alebo dom nie podľa vopred stanoveného programu, ak odcestujete na neurčitú dobu, alebo ak aj počas vykurovacej sezóny chcete vykurovanie na chalupe ovládať na diaľku, resp. kontrolovať jeho prevádzku.

V medziach zaťažiteľnosti možno termostat COMPUTHERM S300 jednoducho ovládať na diaľku akékoľvek elektrické zariadenie využívajúce sieťový prúd (napr. zavlažovacie čerpadlo, chladničku, a pod.) aj v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu. Zariadenia pripojené k tomuto výrobku možno na diaľku zapínať a vypínať a rovnako ich možno zapínať a vypínať aj časovane.

 • Napájacie napätie termostatu: 230 V AC; 50-60 Hz
 • Príkon termostatu: 0,1 W
 • Rozsah merania teploty: -20 °C -  +70 °C
 • Nastaviteľný teplotný rozsah: -20 °C -  +70 °C
 • Presnosť merania teploty: ±0,5 °C
 • Rozsah merania vlhkosti: 0 – 100 % RH
 • Presnosť merania vlhkosti: ±2 % RH
 • Nastaviteľný rozsah vlhkosti: 0 – 100 % RH
 • Prepínacia citlivosť: ±1 °C (teplota); ±1 % RH (vlhkosť)
 • Výstupné napätie: 90-230 V AC (zodpovedajúce vstupné napätie)
 • Zaťažiteľnosť na výstupe: 16 A (3 A indukčná záťaž)
 • Prevádzková frekvencia centrálnej jednotky: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz