Wi-Fi senzorová centrála

Na sklade
Wi-Fi senzorová centrála
COMPUTHERM S100
Popis

Senzorová centrála COMPUTHERM S100 dokáže cez Internet nepretržite poskytovať informácie o dátach z prostredia v okolí miesta inštalácie (teplota vzduchu, vlhkosť, znečistenie ovzdušia, hluk, intenzita svetla) a na základe nameraných a nastavených hodnôt môže cez Wi-Fi sieť aj ovládať zásuvku COMPUTHERM S200 a/alebo termostat S300, ktoré sú s ňou spárované.

Inštaláciu Wi-Fi senzorovej centrály COMPUTHERM S100 odporúčame tým, ktorí by chceli vedieť kontrolovať parametre v okolí nainštalovaného zariadenia, resp. tým, ktorí by chceli ovládať zásuvku COMPUTHERM S200 a/alebo termostat COMPUTHERM S300, z inej miestnosti, prostredníctvom Wi-Fi siete. Inštaláciou Wi-Fi senzorovej centrály COMPUTHERM S100 možno napr. jednoducho zrealizovať to, aby kotol nachádzajúci sa v pivnici rodinného domu, pripojený k zásuvke COMPUTHERM S200, bol ovládaný, temperovaný na základe teploty v obývačke na poschodí tak, aby nebolo treba vybudovať vedenie.

 • Skladovacia teplota: -40°C...+80°C
 • Prevádzková teplota: -20°C - +70°C
 • Teplotný rozsah: 0°C – 50°C
 • Presnosť merania teploty: ± 2 °C
 • Rozsah merania relatívnej vlhkosti: 20 – 80 % RH
 • Presnosť merania relatívnej vlhkosti: ± 5 % RH
 • Typ vstavaného mikrofónu: elektrický kondenzátorový mikrofón
 • Typ vstavanej sondy svetelného senzora: GM5528 fotorezistor
 • Typ vstavanej sondy pre monitoring stavu vzduchu: GP2Y1010AU0F optický senzor znečistenia ovzdušia
 • Napájanie: micro USB 5 V
 • Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime: 0,1 W (230V; 50 Hz)
 • Prevádzková frekvencia: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz
 • Povolená relatívna vlhkosť: max. 80 % bez kondenzácie