Bezdrôtový (rádiofrekvenčný), digitálny izbový termostat (bez prijímača)

Na sklade
Bezdrôtový (rádiofrekvenčný), digitálny izbový termostat (bez prijímača)
COMPUTHERM Q5 RF (TX)
Popis
Izbový termostat COMPUTHERM Q5RF (TX) sa dá používať pri multizónových
termostatoch COMPUTHERM Q5RF a Q8RF, pri ktorom v základnom
balení sú 2 termostaty tohto typu, na rozšírenie zón a na ovládanie zásuvky
COMPUTHERM Q1RX.
Medzi termostatom COMPUTHERM Q5RF (TX) a prijímačom
COMPUTHERM Q5RF / Q8RF a/alebo zásuvkou COMPUTHERM Q1RX
je rádiová frekvencia, preto medzi termostatom a prijímačom a/alebo zásuvkou
netreba vybudovať vedenie.
Termostat ponúka možnosť zvoliť citlivosť prepínania, kalibrovať vnútornú teplotu
a jednoduché prepínanie medzi režimami chladenia a v ykurovania.
 
Technické údaje termostatu (vysielača):
• Nastaviteľný teplotný rozsah: 5 – 40 °C (krokovo po 0,5 °C)
• Rozsah meranej teploty: 3 – 45 °C (krokovo po 0,1 °C)
• Presnosť meranej teploty: ±0,5°C
• Rozsah kalibrácie teploty: cca. 3°C
• Tolerancia zapínania: ±0,1 °C; ±0,2 °C
• Napájacie napätie: 2 x 1,5 V ALKALICKÉ batérie (typ LR6; rozmer AA)
• Prevádzková frekvencia: 868,35 MHz
• Dosah: cca. 50 m vo voľnom priestore