1"-vý zberač so zabudovaným ventilom ( 3 cestný )

Na sklade
1"-vý zberač so zabudovaným ventilom ( 3 cestný )
COMPUTHERM MF01 - 03c