1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom (4 cestný )

Na sklade
1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom (4 cestný )
COMPUTHERM MF02 - 04c