1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom (3 cestný )

Na sklade
1"-vý rozdeľovač s uzatváracím ventilom (3 cestný )
COMPUTHERM MF02 - 03c