1"-vý rozdeľovač s prietokomerom (6 cestný )

Na sklade
1"-vý rozdeľovač s prietokomerom (6 cestný )
COMPUTHERM MF03 - 06c